NIHONBASHI HIRATA

Marunouchi TOKYO / 2010

NIHONBASHI HIRATANIHONBASHI HIRATANIHONBASHI HIRATANIHONBASHI HIRATANIHONBASHI HIRATANIHONBASHI HIRATANIHONBASHI HIRATANIHONBASHI HIRATA
PHOTOGRAPHY - KOZO Takayama